Haus Gurlitt bei Nacht

Haus Gurlitt bei Nacht
2014, oil on canvs, 65 × 80 cm

Rangiergleis

Rangiergleis
2013, mixed media, 90 × 20 × 50 cm

Werkstatt

Werkstatt
2013, oil on canvs, 130 × 150 cm

Mondkrater

Mondkrater
2013, oil on canvs, 70 × 80 cm

Kapsel

Kapsel
2013, oil on canvs, 52 × 52 cm

Quartier

Quartier
2014, oil on canvs, 150 × 130 cm

Gurlitt Grafitti

Gurlitt Graffiti
2014, oil on canvs, 40 × 50 cm

Juri's Scheune

Juri’s Scheune
2013, oil on canvs, 60 × 60 cm

D|E